Kamila Mertová

Správu nemovitostí, vedení účetnictví a agendy související s provozem domu vykonávám od roku 1994. Mé služby jsou pro fyzické i právnické osoby.

Spravuji domy soukromým majitelům, kteří v rámci restituce dostali zpět svou nemovitost, nebo majitelům, kteří si dům koupili.

U právnických osob spravuji domy firmám, které mají nemovitost ve vlastnictví, družstvům, která vznikla v rámci privatizace bytového fondu, a také společenství vlastníků jednotek.

V současné době komplexní správu nemovitostí zajišťuji pro 15 domů. Částečnou správu (vedení evidence předpisů a zpracování účetnictví) vykonávám v současnosti pro 10 domů. Spravované nemovitosti jsou na celém území Prahy.