Home      K a m i l a  M e r t o v á

S p r á v a  n e m o v i t o s t í


  O firmě      
  Služby      
  Kontakt      

 


Správu nemovitostí, vedení účetnictví a agendy související s provozem domu vykonávám od roku 1994. Mé služby jsou pro fyzické i právnické osoby.

Spravuji domy soukromým majitelům, kteří v rámci restituce dostali zpět svou nemovitost,
nebo majitelům, kteří si dům koupili.

U právnických osob spravuji domy firmám, které mají nemovitost ve vlastnictví, družstvům,
která vznikla v rámci privatizace bytového fondu, a také společenství vlastníků jednotek.

V současné době komplexní správu nemovitostí zajišťuji pro 15 domů. Částečnou správu
(vedení evidence předpisů a zpracování účetnictví) vykonávám v současnosti pro 10 domů. Spravované nemovitosti jsou na celém území Prahy.